Deleted Tweet from Loretta Sanchez, D-Calif.

Deleted Tweet from Loretta Sanchez

108376246 20140815 1499 i16izt

Loretta Sanchez (D-Calif.)
@LorettaSanchez

Politwoops no longer follows this account.

Nữ Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez sẽ có buổi gặp gỡ và chuyện trò với độc giả củatừ 2-4 giờ chiều Thứ Sáu, 10/12. http://t.co/9KxbCLkw

It looks like this tweet was not replaced.